El foro de la montaña. Alpinismo, escalada, esquí de travesía, fotografía, lesiones, libros, meteorología, opinión, técnica, reseñas...
Welcome! » Log In » Create A New Profile

Salvem el Caroux

Posted by albert tricamer 
Salvem el Caroux
August 06, 2008 02:05PM
Bon dia

El Caroux és una zona de muntanya mitja al sud del massís central francés, aprop de Beziers, que la gent de la SAME de la UEC Gràcia ens estimem per múltiples raons: paisatge encisador, vies de roca excel·lent tipus granit, ambient alpí a muntanya mitjana, vies fàcilment equipables amb tascons i friends, perfecte per disfrutar de l'escalada en terreny d'aventura i per practicar tècniques d'alta muntanya en un terreny més amable.

Les autoritats franceses competents han establert un pla d'equipament massiu, que començarà aquesta tardor, i que preveu un manteniment durant molts anys... les coses ben fetes, a la francesa. Però el problema bé perquè, malgrat que declaren la intenció de respectar l'esprit de terreny d'aventura, els escaladors francesos coneixedors de la zona no veuen gaire clar per a què es necessiten tants diners (200.000 €!), si només es preten renovar reunions no equipables i assegurances fixes velles.

Han fet una reunió totes les parts el 21 de juny, i els dubtes no han estat resolts. Han presentat un exemple de reequipament de via, que s'ha anat a repetir per a comprovar el criteri, i la realitat és que on diuen que volen posar químics, és força factible posar tascons i friends.

Sota la nostra petició, ens han traduit al castellà part de la pàgina web que s'ha obert com a protesta, que podeu consultar aquí:

[caroux.saimon.org]

Si us voleu adherir a la petició que fan en aquesta web per a suspendre el projecte d'equipament fins que s'aclareixin tots els dubtes i intencions, ho podeu fer aquí (de moment només en francés, però s'entén força)(poseu nom, club, i si sou monitors d'alguna cosa, també):

[caroux.saimon.org]

Aquí hi ha la discusió al camptocamp.org al respecte:

[www.camptocamp.org]

Un resum de la reunió del 21 de Juny (en francés):

[caroux.saimon.org]

Ressenya de la repetició de la via que els reequipadors van posar com a exemple del criteri, i que els repetidors consideren que la majoria de les assegurances proposades i reunions, són protegibles amb tascons i friends, o pitons:

[www.camptocamp.org]

Hi ha un cap de setmana de "Defensa del Caroux", el 13-14 de setembre. La SAME de la UEC de Gràcia hi anirà per les mateixes dates, per a coincidir i participar en les seves activitats. Com que és un pont, també aprofitarem per a escalar força el dijous i el divendres!

Albert Royo
Salvem el Caroux
August 06, 2008 02:41PM
(traducido al castellano)

Saludos

El Caroux es una zona de montaña media al sur del macizo central francés, cerca de Beziers, que la gente de la SAME de la UEC de Gràcia apreciamos por múltiples razones: paisaje embriagador, vías de roca excelente tipo granito, ambiente alpino en montaña media, vías fácilmente protegibles con tascones y friends, perfecto para disfrutar de la escalada en terreno de aventura y para practicar técnicas de alta montaña en un terreno más amable.

Las autoridades francesas competentes han establecido un plan de equipamiento masivo, que empezaría este otoño, y que prevé un mantenimiento durante muchos años...las cosas bien hechas, a la francesa. Pero el problema viene porqué, a pesar de que declaran la intención de respetar el espíritu de terreno de aventura, los escaladores franceses conocedores de la zona no ven muy claro para qué se necesitan tanto dinero (200.000 €!), si sólo se pretende renovar reuniones no equipables y seguros fijos viejos.

Han mantenido una reunión todas las partes interesadas el pasado 21 de junio, y las dudas no han sido resueltas. Han presentado un ejemplo de reequipamiento de vía, que se ha ido a repetir para comprobar el criterio, y la realidad es que dónde dicen que quieren poner químicos, es muy factible poner tascones y friends.

Bajo nuestra petición, nos han traducido al castellano parte de la página web que se ha creado para la protesta, y que podéis consultar aquí:

[caroux.saimon.org]

Si os queréis adherir a la petición que hacen en esta web para suspender el proyecto de equipamiento hasta que se aclaren todas las dudas e intenciones, lo podéis hacer aquí (de momento sólo en francés, pero se entiende bastante, sigue el argumento de la página de inicio)(poner nombre, club, y si sois monitores de alguna cosa relacionada, también):

[caroux.saimon.org]

Aquí está la discusión en el camptocamp.org al respecto::

[www.camptocamp.org]

Un resumen de la reunión del 21 de junio (en francés):

[caroux.saimon.org]

Reseña de la repetición de la vía que los reequipadores pusieron como ejemplo del criterio, y que los repetidores consideran que la mayoría de seguros propuestos y reuniones, son protegibles con tascones y friends:

[www.camptocamp.org]

Hay un fin de semana de "Defensa del Caroux", el 13-14 de septiembre. La SAME de la UEC de Gràcia irá por las mismas fechas, para coincidir y participar en sus actividades. Como es un puente (en Catalunya), también aprovecharemos para escalar a tope el jueves y el viernes.

Albert Royo
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login