El foro de la montaña. Alpinismo, escalada, esquí de travesía, fotografía, lesiones, libros, meteorología, opinión, técnica, reseñas...
Welcome! » Log In » Create A New Profile

Ecos: Purpura profundo

Posted by TRanki 
Ecos: Purpura profundo
August 11, 2009 10:04AM
Via tipica del sector, millor roca i menys vegetació que altres fissures com SINFONIA,VERDAGUER o TIM !!!!

LL1: Pujar per una mena de fissura diagonal de roca semibona, facil, fins una savineta , la sortida i muret són delicats, es pot posar algun clau pschè. 6a/a+ expo i reunió de burils semibons reforçable. No m'imagino com es pot passar en artifo..la ressenya marcava A2 o A1+ i V+ ( ?)

LL2: Sortida sobre bon tascó, pitonatge semi i crux en artifo sobre pitonissa i bicoïn, en llastra expanding...tram de V's i U's en roca tov i sortida en Ae bastant sà fins la R. En artifo suposoq ue A2 o A2+ pel pas expanding de la llastreta, la resta A1+ i anar fent...
En lliure és molt continu, sortida dura de la repisa, llastra expanding una mica panic, tram de diedre on es pot reposar i placa final molt putilla, recotat a 7c ( em fai vell?)...no és molt bonic però sí interessant...el segon va petar una presa a la entrada a la llastra, no sé si queda millor o pitjor per passar en lliure, banda d'arenisca cutrill...ojo a la supertècnica placa final...

LL3: Fissura bonica assegurable amb un parell d'arrels i algun tascó i Clau...V+ o 6a en roca prou bona amb colors curiosos. més curt. Net.

LL4: Interminable. Fissura contínua de dalt a baix. Inici fins gairebé al final, a base de pitonatge ample, u i v , amb falques estalvieu molt de ferro, preveure cordinos per flors. Just al final la fissura s'obre, la roca millora i esdevé xemeneia, interesant algun camalot dels grans. 6c amb un o dos burin ( un enmig i un al final). reunió sobre burils dins al coveta ( proitegida de les pedres de la darerra tirada. 6c...en artifo suposoq ue A1 o A2 de pila

Ll5: Roca prou bona a l'inici, pitonatge prim i savineta, sortida expo a caçar una corda que penja de un buril i un jonc...millor no tibarli massa...d'allà al cim roca dolenta, facil però cutríssim, ojo...6a+/a a l'inici, Vº al mig i final decreixent en dificultat i qualitat de pedra...reunió darrere la carena en arbres. ojo a les pedres que pugui tirar la corda.

Material: 30/35 claus variats, especialment V llarga i mitja, U's curtes i llargues, plans dolços, universals i lost arrows...algun clauet petit puntual i algun bong
JOc de friends, especialment grans i algun alien. Joc de bicoins ( utils al ll2 i 3)
Cordinillos
Falques
Mola doble corda

Preveure un horari "llarg" per "només" 5 tirades...!

Escalada fa anys amb en X.J, apurada amb en D.F (només rotpunkt ll2 i 3) i encadenada íntegraassegurat per en X.P ( preequipant ll2)
Bona via, currada del Cristobal i cia...crec que de les interessants de parets...en artifo també pot ser molt interessant.
Gracies als companys i molt especialment a en X.P pel porteig amb la calorada i preequipar el ll2...afternoon sessions forever eh bow?!! ;P
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login